Houbraken B.V.

Henk van der Velden (54) uit Veldhoven werkt nu bijna 4 jaar als bedrijfsleider voor de familie Houbraken, waar hij verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de verschillende takken van sport binnen de agrarische dienstverlening die Houbraken B.V. uitoefent: loonwerk, grondverzet, mestdistributie en -verwerking. Hoe is Henk bij een familiebedrijf als dat van Houbraken terecht gekomen?

Henk: “Ik heb 23 jaar bij de werktuigcoöperatie gewerkt in Hoogeloon. Daarna heb ik 2 jaar als bedrijfsleider gewerkt bij Abemec. In die hoedanigheid was ik eind 2016 bij Wout Houbraken op bezoek. Wout schetste de toekomst voor zijn bedrijf, dat hij geen opvolging had en erover nadacht een externe bedrijfsleider aan te trekken. Of ik iemand kende. Ik heb daar een tijd mee rond gelopen en een paar maanden later Wout opgebeld met de vraag of dit nog speelde omdat ik zelf interesse had. Dat bleek het geval, en zo ben ik medio 2017 begonnen als bedrijfsleider. Op deze manier blijft het een echt familiebedrijf, zonder dat de continuïteit in gevaar komt.” Wout, inmiddels 73 is overigens nog steeds aanwezig en heeft de uiteindelijke zeggenschap over het bedrijf. De aandelen zijn inmiddels in handen van de 5 dochters van Wout, en regelingen zijn getroffen om ook in de toekomst de continuïteit te waarborgen voor klanten, toeleveranciers en personeel.

Houbraken B.V. is van origine een loonwerkbedrijf, maar in de loop der jaren uitgebreid met grondverzet, mestdistributie en -verwerking. Henk vertelt: “Als mestdistributeur zag Wout al snel in dat het transport van drijfmest over grote afstand niet houdbaar was, vanwege het grote volume aan water dat moest worden vervoerd. Daarom is hij al in 2008 gaan pionieren om zuivere stromen voedingsstoffen voor planten te vervaardigen uit dierlijke mest. Niet zonder risico’s omdat er al veel initiatieven mislukt waren.”

Inmiddels is de techniek op het bedrijf zo ver ontwikkeld dat er 3 stromen worden gewonnen uit de mest: dikke fractie, mineralenconcentraat en zuiver water. Henk legt uit: “De dikke fractie wordt geëxporteerd naar Frankrijk, waardoor alle fosfaat in een fractie van het transportvolume zijn weg vindt naar de akkers aldaar. De vrachtwagens brengen graan mee terug om alle transportkilometers efficiënt te benutten. Het mineralenconcentraat met stikstof en kali is een natuurlijk alternatief voor kunstmest voor lokale akkerbouwers en veehouders. Het laatste product dat overblijft is zuiver water. We hebben een vergunning om dit water terug te brengen naar de nabijgelegen Keunensloop. Het waterschap wil hiermee de stand van het oppervlaktewater en grondwater verhogen, wat goed is voor de natuur en de gewassen op het land.”

Voor het slagen van kringlooplandbouw is het essentieel dat mineralen uit dierlijke mest op deze manier steeds opnieuw worden benut als voeding voor plantaardig voedsel. Kunstmest wordt vervaardigt uit fossiele bronnen, waardoor dit proces geen kringloop is. Henk: “Als bedrijf maken we de kringloop rond van dierlijk naar plantaardig. We zijn afnemer van mest bij varkensbedrijven in de buurt, en leverancier van de waardevolle mineralen die deze mest bevat aan akkerbouwers en melkveehouders. De akkerbouw in Nederland is op een hoog niveau, wat in combinatie met strenge gebruiksnormen van mineralen maakt dat deze zo nauwkeurig mogelijk moeten kunnen worden toegediend. Onze taak is te zorgen voor eindproducten waarmee onze afnemers de benodigde voedingsstoffen kunnen toedienen op het juiste moment en in de juiste verhouding.”

Op de vraag hoe Henk de toekomst ziet voor mestverwerking, antwoordt hij: “De vraag naar meststoffen op maat gaat alleen maar toenemen in de toekomst. We willen op de locatie graag een groter deel van de mest verwerken zodat er minder als drijfmest hoeft te worden getransporteerd. We beschikken reeds over de benodigde Nb-vergunning. Als ook de bestemmingsplanwijziging is doorgevoerd kunnen we verder met het plaatsen van een luchtwasser op de verwerkingsruimte, de opslag van de dikke fractie en op de vrachtwagens tijdens het laden en lossen. Zodat we als bedrijf emissiearm kunnen blijven investeren in de toekomst om kringlopen te sluiten, zonder de natuur of omgeving tot last te zijn. “