Bergeijkse boeren

Van oudsher vervullen boer de rol van voedselmaker, zij zorgen ervoor dat er gezond en veilig voedsel van eigen bodem op tafel staat. Anno 2020 spelen boeren steeds vaker een grote rol in het opwekken van hernieuwbare energie, het sluiten van kringlopen, bevorderen van de leefbaarheid en in het buitengebied en onderhouden van het landschap en de natuur.

Wij zijn trots u kennis te laten maken met de rollen die boeren in Bergeijk vervullen en de innovatieve oplossingen die wij leveren voor maatschappelijke vraagstukken. Vanuit deze trots willen wij een positieve impact hebben op de eigen omgeving en gemeente, en ook anderen inspireren om een actieve rol te spelen in het behouden en verbeteren van de leefbaarheid van Bergeijk.

Doet u mee? Kijk gerust eens rond op onze website en volg ons op facebook!

Bergeijkse boeren zorgen voor:

34%
van de opgewekte zonnestroom in Bergeijk
60%
van het landschap in Bergeijk onder onze hoede
20%
van de werkgelegenheid in Bergeijk