Lid worden

Lid worden voor bedrijven

Heb je een agrarisch bedrijf in de gemeente Bergeijk, dan kun je lid worden van vereniging Bergeijkse boeren. Je bedrijf moet zich bezighouden met minimaal één van onderstaande rollen van een boer anno 2020:

  • produceren van voedsel;
  • onderhouden van het landschap en de natuur;
  • het sluiten van kringlopen, o.a. door het verwerken van reststromen uit de humane voedingsindustrie;
  • het opwekken van hernieuwbare energie;
  • bevorderen van de leefbaarheid in het buitengebied;
  • mogelijkheid tot recreatie;
  • werkgelegenheid op het platteland.

Jaarlijkse contributie: 100 euro (geen BTW) per bedrijf. Voor dit bedrag mag je 3 personen lid maken op naam van je bedrijf. Bijvoorbeeld: man/vrouw/zoon/dochter of een personeelslid. Wil je meer dan 3 personen lid maken op je bedrijf, laat dan de rest zichzelf inschrijven als lid via het formulier voor werknemers in de agrarische sector (zie hieronder). Zij ontvangen dan zelf een factuur voor lidmaatschap. Je bent natuurlijk vrij in de keuze om deze factuur al dan niet als bedrijf te betalen voor je werknemer(s).

Aanmelden gaat als volgt, ga naar: http://www.bergeijkseboeren.nl/formulieren/add_bedrijven.php   en vul het formulier voor bedrijven digitaal in. Of print het, vul het in en mail het naar info@bergeijkseboeren.nl

Als wij vragen hebben over je inschrijving nemen we contact met je op. Wanneer je de factuur die je per mail krijgt toegestuurd hebt overgemaakt beschouwen we je lidmaatschap als definitief.

______________________________________________________________________________

Lid worden voor werknemers en ZZP’ers in de agrarische sector

Heb je zelf geen agrarisch bedrijf, maar ben je werkzaam óp een agrarisch bedrijf in de gemeente Bergeijk, of verhuur je jezelf als ZZP’er bij verschillende agrarische bedrijven, mag je ook lid worden.

Jaarlijkse contributie: 25 euro (geen BTW).

Aanmelden gaat als volgt, ga naar: http://www.bergeijkseboeren.nl/formulieren/add_zzp.php   en vul het formulier voor werknemers digitaal in. Als wij vragen hebben over je inschrijving nemen we contact met je op. Wanneer je de factuur die je per mail krijgt toegestuurd hebt overgemaakt beschouwen we je lidmaatschap als definitief.

-