Familie van den Boomen

In het noordoosten van Westerhoven ligt het melkveebedrijf van de familie Van den Boomen. Gertjan van den Boomen (28) is de beoogde bedrijfsopvolger op het melkveebedrijf dat hij samen met zijn ouders Henk (59) en Silvia (58) runt. Het bedrijf is gelegen in het beekdal van de rivier de Keersop. Een gebied dat van oudsher bekend staat om de vruchtbare gronden en goede waterbeschikking. Vandaag de dag vindt langs de rivier volop natuurontwikkeling plaats. Een gesprek met Henk, Silvia en Gertjan over hun bedrijf en hoe het is om te boeren mét en ín de natuur.

De melkkoeien grazen op de huiskavel van het bedrijf. Daarnaast lopen de droge koeien (de koeien die met zwangerschapsverlof zijn) en het jongvee op gronden van Natuurmonumenten. Op de vraag waar ze het meest trots op zijn, vertelt Silvia: “Op de weidegang. Het is altijd genieten in het voorjaar als we de koeien weer buiten kunnen doen. Hierbij houden we rekening met het welzijn van de koeien: tijdens een hittegolf gaan de koeien ’s nachts naar buiten en staan ze overdag juist binnen in de schaduw op stal met een ventilator.”

Het bedrijf heeft volop geïnvesteerd in duurzaamheid. Henk vertelt: “De elektriciteit die we gebruiken wordt opgewekt door de zonnepanelen die op het dak van de stal liggen. Daarnaast ligt er een emissiearme vloer in de melkveestal waarop een mestrobot rondrijdt. Zo wordt de ammoniakuitstoot verlaagd. Het voer van de koeien bestaat naast eigen geteelde gras en maïs uit restproducten uit de voedingsindustrie, zoals bierbostel (bier) en bietenpulp (suiker).”

Over 5 tot 10 jaar hoopt Gertjan nog meer verweven te zijn met de natuur en grondgebonden te kunnen boeren. Gertjan: “Dat betekent dat we al het voer voor de koeien van eigen land halen en al de mest weer terug brengen op het land. Op deze manier sluiten we de kringloop op ons eigen bedrijf. Verder is mijn wens dat we zoveel mogelijk grond dichtbij de boerderij hebben, zodat het nog makkelijker is om de koeien in de wei te laten grazen en dat we het voer zo dicht mogelijk bij huis kunnen telen. Zo hoeven we minder kilometers te rijden en dat is weer beter voor het milieu. Daarnaast willen we graag natuur-inclusief gaan boeren door onder andere natuurelementen, zoals bomen en struiken aan te planten. Hiermee willen we de biodiversiteit verhogen en beschutting voor andere diersoorten creëren. Ook zijn we van plan om kruidenrijk grasland in te zaaien om beter bestand te zijn tegen veranderingen van het klimaat. En door het aanleggen van een wandelpad kunnen we nog meer mensen laten genieten van het landschap en deze mooie omgeving.”

De familie is in gesprek met het waterschap en de provincie om samen tot een gedragen plan te komen voor natuur-inclusieve landbouw. Dit is tevens een van de grootste uitdagingen van het bedrijf, om op een lijn te komen met deze instanties: “We willen graag natuur realiseren, maar we wachten nog op medewerking van het waterschap.”

Wie zelf wil zien hoe er gewerkt wordt op het bedrijf van familie van den Boomen kan terecht in het Hooihuiske dat langs de weg staat. Hier ben je welkom om te stoppen met de fiets en een bedrijfsfilm te bekijken! Zie www.hooihuiskes.nl voor fietsroutes en overige info.