Familie Moonen

Waar bedrijfsopvolging op veel plaatsen lastig is, hebben Kees en Anita Moonen hun passie voor de agrarische sector op maar liefst twee van hun drie kinderen over weten te brengen. Hun beide zoons Marco (29) en Sander (24) zijn van plan het loonwerkbedrijf van hun ouders op termijn over te nemen. Wellicht dat hun partners hier ook hun steentje in gaan bijdragen. Met zijn vieren runnen zij nu het bedrijf dat gevestigd is aan de Kapelstraat in Riethoven. Hoe heeft het bedrijf zich in de loop van de jaren ontwikkeld en hoe is het om met twee generaties samen te werken?

Kees: “Mijn vader had op deze locatie een gemengd bedrijf met wat koeien en varkens. Mijn interesse lag echter meer in de techniek en akkerbouw, en daarom zijn we destijds gestart met loonwerk.” Ze begonnen klein met een paar tractors. In de loop van de jaren hebben de stallen waar voorheen de dieren zaten plaatsgemaakt en kwam er steeds een loods voor het groeiende machinepark voor terug. Over de verschillen tussen toen en nu is Kees duidelijk: “Toen ik begon was ik al blij als er een cabine op de tractor zat, nu zijn ze  uitgerust met computers, gps en goede vering. En dat moet ook wel, want de agrarische sector is volop aan verandering onderhevig, en daar hoort ontwikkeling in onze werkwijze en techniek bij.”

Kees vervolgt: “Wij willen ook in de toekomst werkzaam blijven binnen de agrarische sector. Daarvoor is het nodig dat we in die richting blijven innoveren en investeren. Zo is de Vervaet (de machine waarmee de mest wordt uitgereden) uitgerust met allerlei apparatuur om nog secuurder te kunnen toedienen wat het gewas nodig heeft. Sander legt uit: “Door toepassing van gps en sectieafsluiting is er nergens overlap in mesttoediening, de computer zorgt voor precies de juiste dosering en de NIR-sensor geeft een indicatie van de gehalten aan mineralen in de mest.

Bij alle nieuwe ontwikkelingen is het prettig dat de nieuwe generatie in het bedrijf met precisielandbouw en andere nieuwe technieken is geschoold. Marco: “We hebben allebei een agrarische opleiding afgerond richting loonwerk en mechanisatie. Sander heeft daarna nog een deeltijd mechanisatieopleiding in Breda gevolgd.” Sander voegt eraan toe: “En we hebben veel stage mogen lopen, bijvoorbeeld bij andere loonwerk- en mechanisatiebedrijven in de omgeving. Overal waar je komt leer je weer bij of zie je weer iets nieuws.”

Op dit moment heeft de familie Moonen geen personeel in dienst. Wel werken ze met een vaste pool van ZZP’ers om alle werkzaamheden op het land rond te kunnen zetten. In deze tijd zijn ze druk met maaien en inkuilen van gras en diverse werkzaamheden ten behoeve van de akkerbouw. Buiten het seizoen is er tijd voor het onderhoud van de machines, wat ze veelal zelf verzorgen. Op de vraag wat het bedrijf bijzonder maakt antwoordt Anita: “Dat we alle vier weten van het reilen en zeilen van het bedrijf, en dat we hart hebben voor de agrarische sector en daar alles voor willen doen.” Kees voegt daar nog aan toe: “Door invloed van Marco en Sander als bedrijfsopvolgers blijven we investeren in innovaties om de ontwikkelingen in de agrarische sector bij te houden.  Laten we zeggen 10 jaar geleden dáchten we nog niet aan een mais of bietenzaaimachine die via gps automatisch rijen in of uitschakelt, terwijl we dit nu breed toepassen. Marco vertelt tenslotte: “De laatste jaren zijn we aan het onderzoeken of niet-kerende grondbewerking bij sommige teelten een optie is, en welke machine hier dan het meest geschikt voor is. Dit met als doel om de organische stof en het bodemleven beter te behouden en te vermeerderen.

Voor wie meer wil zien: er staat een Hooihuiske voor aan de straat bij het loonbedrijf (vrije toegang) waar je een korte film kunt bekijken van het bedrijf en een aantal werkzaamheden.