Bergeijkse boeren zorgen voor werkgelegenheid

De Bergeijkse boeren geven via hun verhalen regelmatig een inkijk in het reilen en zeilen van hun boerenbedrijf. Maar wie werken er op de boerderij behalve de ondernemer zelf? En met wat voor bedrijven doet een boer zaken? Wie zijn toeleveranciers, afnemers en dienstverlenende bedrijven? Lees dit interview met 6 Bergeijkse jongeren die werkzaam zijn op de boerderij of in de periferie eromheen, en kom erachter!

Margot Kuijken (28) werkt sinds anderhalf jaar bij Boschhoven kliniek voor dieren (deveearts.nl) in Leende. Margot: “Ad Groenen vroeg me of ik assistent wilde worden bij de praktijk. Ze zochten specifiek iemand met passie voor de sector en kennis van landbouwhuisdieren, dit sprak me meteen erg aan.” Haar werkzaamheden bestaan uit afspraken inplannen, de administratie, lab werkzaamheden, de telefoon aannemen en de dierenartsen assisteren bij bedrijfsbezoeken als dit nodig is. “Bijvoorbeeld als er extra handen nodig zijn bij een keizersnede van een koe, of bij het maken van röntgenfoto’s bij paarden.” vertelt Margot. “Zorg dragen voor gezonde dieren, dat vind ik het mooiste aan mijn werk hier.”

Teun Spanjers (17) volgt de opleiding Veehouderij aan de MAS in Boxtel, waar hij stage heeft mogen lopen bij veel verschillende agrarische bedrijven. Teun komt zelf niet van de boerderij, maar is van huis uit gewend om voor allerlei dieren te zorgen. Teun: “Op maandagavond en op zaterdag werk ik nu op het varkensbedrijf van familie van Dommelen in Riethoven. Ik vind het leuk dat het werk zo afwisselend is. De ene keer zit ik op de tractor voor de akkerbouw, maar ik werk ook heel graag met de varkens.” Teun twijfelt nog of hij na dit jaar nog voor niveau 3 wil gaan. Aan interesse in de sector en passie voor de dieren ontbreekt het in elk geval niet. Zo draait hij ook zijn hand niet om voor het werken op zondagochtend, dat hij samen met zijn collega’s in toerbeurt voor zijn rekening neemt.

Marc van den Hoogen (27) is accountmanager bij Topigs Norsvin, een fokkerijorganisatie die wereldwijd actief is in de varkenshouderij. Marc: “Het mooie aan werken in de agrarische sector vind ik het dynamische en de gedrevenheid van ondernemers om steeds te willen verbeteren. In mijn functie als accountmanager begeleid ik zeugenbedrijven hierbij op gebied van fokkerij en genetica. Daartoe werk ik veel samen met de dierenarts en voervoorlichter die ook bij de boer aan tafel zitten voor een optimaal resultaat.” Dat resultaat is overigens méér dan alleen een financieel rendement. Marc: “In Nederland hebben we te maken met specifieke welzijnseisen op gebied van leefruimte en bewegingsvrijheid, waar we met ons fokprogramma op inspelen. Sociale dieren, met een rustig karakter en goede moedereigenschappen zijn belangrijk voor mijn klanten.”

Steven Verhoeven (28) zit ‘op kot’ in Gent, waar hij aan zijn laatste jaar Diergeneeskunde is begonnen. Hij twijfelt nog in welk veld hij actief wil zijn na afronden van zijn studie. Steven: “Tijdens de studie ben ik breed geschoold, maar dit laatste jaar studeer ik specifiek af in de richting van varkens, pluimvee en aquacultuur. Een veearts in deze richting houdt zich veel bezig met diagnostiek en het voorkómen dat dieren ziek worden door begeleiding op gebied van hygiëne en management. Zo’n rol spreekt me zeker aan, maar misschien dat ik eerst voor een paar jaar in het buitenland aan de slag wil gaan. Ergens waar ik me niet direct hoef te specialiseren in één diersoort en veel praktijkervaring opdoe bij het helpen van allerlei landbouwhuisdieren.” Ervaring die ongetwijfeld van pas komt wanneer hij later alsnog aan de slag gaat in een dierenartspraktijk in Nederland.

Lizan Wijlaars (23) is na afronden van haar opleiding dit jaar aan de HAS in Den Bosch aan de slag gegaan bij ABAB Accountants en Adviseurs. Hier werkt ze als assistent- accountant waar ze voor een divers scala aan agrarische bedrijven facturen inboekt en de jaarrekening helpt op te stellen. “Als het inwerkprogramma er straks op zit, is het de bedoeling dat ik mijn eigen klantenkring heb waarvoor ik de jaarrekening opstel. Deze spreek ik dan door met de ondernemers aan tafel en ik kan helpen bij vragen.” vertelt Lizan. “Daar heb ik veel zin in, omdat je dan de mensen en het bedrijf achter de cijfers leert kennen. Naast het werk bij ABAB werk ik tussen de koeien bij melkveebedrijven in de buurt. De agrarische sector kent veel familiebedrijven die leven voor hun bedrijf en de producten die ze maken voor de consument. Het is mooi om deze mensen van dienst te kunnen zijn.”

Haar zus Ilona Wijlaars (26) is dichterbij huis aan de slag gegaan, bij W. Houbraken BV. Een bedrijf in Bergeijk dat loonwerk, mestdistributie, transport en grondwerken verzorgt. Op de vraag wat Ilona’s werk daar inhoudt, antwoordt ze dan ook: “Van alles eigenlijk. In het seizoen zit ik veel op de tractor om het gras en de maïs mee binnen te halen voor boeren. Daarnaast rijd ik regelmatig met een kiepkar om zand te verplaatsen of ik spring bij op kantoor. Het is dus niet alleen boerenwerk wat ik doe.” Naast de afwisseling vindt Ilona het buiten zijn het mooiste aan het werk in de agrarische sector. Ilona vertelt: “Ik vind het fijn dat we veel vrijheid krijgen in het werk dat we doen. Eigen inbreng is hier altijd welkom, als het werk maar gewoon gebeurt.” Tot slot wil Ilona nog meegeven hoe belangrijk het is dat er voldoende jonge mensen de agrarische sector in blijven stromen. “Als boerenbedrijven geen opvolger hebben, verdwijnen niet alleen deze bedrijven zelf maar ook een hele mooie sector die eraan vast hangt.”

Het soort banen waarin Margot, Teun, Marc, Steven, Lizan en Ilona werkzaam zijn, zijn in Bergeijk goed vertegenwoordigd. In 2018 was de agrarische sector in zijn geheel – primaire boerenbedrijven én de groep agrarisch gerelateerde bedrijven – goed voor ruim 20% van de werkgelegenheid in onze gemeente. In perspectief: het agrifoodcomplex was in Nederland in 2018 goed voor zo’n 744.000 banen (8% van de Nederlandse beroepsbevolking) en 140 miljard euro omzet. We zijn daarom trots op deze 6 Bergeijkse jongeren, én alle anderen die werkzaam zijn in de agrarisch sector die daarmee bijdragen aan onze voedselvoorziening, ons landschap en onze economie.