Ad en Tonny Houbraken

Aan de Berkterbeemden in Bergeijk langs natuurgebied de Run staat een gemengd familiebedrijf met een melkveetak, een taxusdrogerij, een ijsmakerij én belevingsboerderij. Ga er even lekker voor zitten en maak kennis met de boer en boerin die al deze ballen succesvol in de lucht houden: Ad en Tonny Houbraken!

De ouders van Ad zijn in 1972 gestart op de huidige locatie met 40 koeien en jongvee. Ad: “De eerste paar jaar was er zelfs nog geen water of stroom ter plekke. Toen ik van school af kwam wilde ik graag uitbreiden en in het bedrijf komen, maar precies op dat moment werd het melkquotum ingevoerd. Doordat er zonder uitbreiding niet genoeg werk was voor twee generaties, heb ik 16 jaar het werk op de boerderij gecombineerd met een parttime baan bij loonbedrijf Houbraken. Daarna heb ik het samen met mijn vrouw Tonny overgenomen.”

Het is Tonny die de drijvende kracht is achter de nevenactiviteiten op de boerderij. “In het voorjaar en de zomer kreeg ik vaak vragen van scholen of campinggasten of ze eens op de boerderij mochten kijken. Wij hebben hier altijd veel plezier uitgehaald, en van hieruit is het idee ontstaan om onze
boerderij speciaal in te richten op kinderfeestjes met als thema boerderijbeleving. Ook geven we normaal gesproken workshops en rondleidingen op de boerderij.” Sinds vorig jaar zijn Ad en Tonny
daarnaast gestart met het zelf maken en verkopen van boerderij-ijs onder de naam Koetje Kaat. “Het afgelopen paasweekend zijn we opengegaan, en gelukkig hebben veel mensen de weg naar onze ijssalon al weten te vinden.”

Vandaag de dag telt het bedrijf 50 koeien met jongvee en voldoende grond om de koeien te laten weiden en van voer te kunnen voorzien. Ad en Tonny zijn ieder jaar vroeg met het starten van de weidegang. Ad: “Eind maart, begin april gaan ze als het enigszins kan overdag de wei in. Ik heb een
melkrobot, dus de koeien bepalen zelf wanneer ze worden gemolken en wanneer ze naar buiten gaan. Ze hebben vandaag net een nieuwe wei gekregen, dus ik zal er vanavond wel een paar moeten gaan zoeken die nog niet op huis aan willen.” besluit hij lachend.

Ad beheert samen met 3 andere aangrenzende Bergeijkse en Eerselse boeren de Ecologische Verbindings Zone (EVZ) De Run, een strook van 3,5 kilometer natuur die op de grens van Eersel en Bergeijk is aangelegd zo’n 2 jaar terug. “In eerste instantie zagen wij als boeren de aanleg van natuur
als een bedreiging, door de beperkingen in de agrarische bedrijfsvoering die dit met zich meebrengt. Gelukkig zijn de betrokken instanties op dat moment met ons in gesprek gegaan om vanuit gezamenlijkheid dit agrarisch gebied met natuurwaarden vorm te geven. Door deze goede
samenwerking zijn we nu juist blij met de kikkerpoel, het insectenhotel en de bloemenstroken die het natuurgebied rijk is. We zijn zelfs bezig met de aanleg van een wandelpad van onze boerderij naar de Run. Zo kunnen mensen al wandelend langs onze koeien met eigen ogen zien hoe agrarisch
gebied en natuur hier prachtig in elkaar overlopen.”

De volgende stap voor Ad en Tonny is een traject om natuurinclusief te kunnen gaan boeren. “Wij voldoen hiervoor al aan veel van de criteria. Met nog enkele aanpassingen hopen wij ons bedrijf op deze manier toekomstbestendig te kunnen maken.”