Ruud Jansen

Ruud Jansen (25) is geboren en getogen aan de burgemeester Lindersweg in de Pielis. Hij zit samen met vader Jos en moeder Jacqueline in maatschap van hun bedrijf met kalveren en akkerbouw. De kalverhouderij is een vrij onbekende sector, waar Ruud ons graag meer over vertelt. En dan blijkt dat het gemengde bedrijf van de familie Jansen met veel meer aspecten van ons dagelijks leven is verankerd dan je in eerste instantie zou vermoeden.

De kalverhouderij is verbonden aan de melkveehouderij, waar mensen vaak iets meer over weten. Een koe krijgt ieder jaar een kalf zodat ze melk kan produceren, en een deel van de vaarskalveren (vrouwelijke kalfjes) groeit zelf op tot een melkkoe. Alle stierkalveren en een deel van de vaarskalveren komen terecht in de kalverhouderij. Ruud vertelt: “Ik ontvang drie keer in de twee jaar kalveren van één leeftijd van een groot aantal verschillende melkveebedrijven, die een half jaar op mijn bedrijf blijven. Dit gebeurt via een integratie die de planning verzorgt. De integratie betaalt mij een vaste vergoeding voor het verzorgen van de kalveren, waarbij het beloond wordt als ik goede resultaten behaal, bijvoorbeeld op gebied van gezondheid.” De vaste vergoeding bij de kalveren is welkom doordat je bij de akkerbouw niet alleen op het land, maar ook financieel gezien eerst moet zaaien voordat je kunt oogsten.

Ruud: “In de ochtend ga ik eerst de stal in om de kalveren melk te geven, en ’s avonds na het eten doe ik dit nog een keer. Dan komen ze allemaal snel overeind om te gaan drinken. Het mooiste vind ik wanneer ik een minuut of 10 na de melkbeurt terug de stal inkom. Dan is het speelkwartier en zie ik ze druk in het rond huppelen. De rest van de dag kunnen de kalveren onbeperkt ruwvoer eten en water drinken. Als de kalveren weer goed verzorgd zijn ga ik ook weer graag naar de akkers om de gewassen te verzorgen.”

“Een goed kalf begint al vanaf de geboorte, bij de melkveehouder.” stelt Ruud. “Ik vind het een positieve ontwikkeling dat de laatste jaren steeds meer aandacht is voor de relatie tussen melkveehouders en kalverhouders. Ook wij hebben afgelopen jaar een studieclub melkveehouders op bezoek gehad. Door van elkaar te leren wat belangrijk is in ieders bedrijf, kunnen we samen zorgen voor gezonde en sterke kalveren. En daar mag ook een melkveehouder een nette prijs voor ontvangen.”

Het bedrijf van de familie Jansen sluit op verschillende niveaus kringlopen. Zo benut Ruud de mineralen uit de eigen kalvermest om de wortelen, bieten, uien, graan, maïs en aardappelen op zijn akkers te laten groeien. Daarnaast is Ruud sinds dit jaar begonnen met het zelf mengen van de melk voor de kalveren. Hierdoor kunnen ze nu rechtstreeks wei – een restproduct dat ontstaat bij de productie van kaas – verwerken op hun bedrijf. Daarmee dragen ze bij aan een circulair, duurzaam voedselsysteem, waarin niets wordt weggegooid, verantwoord wordt omgegaan met energie en reststromen tot waarde worden gebracht.

Ruud hoopt binnenkort samen met zijn vriendin Veerle bij de boerderij te kunnen wonen. Verder wil hij het bedrijf graag blijven moderniseren richting de toekomst. Afgelopen winter heeft hij bijna alle stallen uitgerust met een welzijnsvloer. Ook denkt hij na over emissiearme technieken en het verwarmen van water voor de kalvermelk door middel van zonnecollectoren. Uitbreiden is voor Ruud niet aan de orde. “Ik vind het prettig dat we nu als gezinsbedrijf alles rond kunnen zetten, en we geen vast personeel nodig hebben. Ook kan ik nu alle mest van de kalveren plaatsen op mijn eigen land, en hoef ik niks af te zetten. Die balans tussen veehouderij en akkerbouw is mij ook wat waard.”